Kako mogu da personalizujem svoju početnu stranu?

Možete prilagoditi početnu stranicu sa funkcijama koje često koristite. U postavkama Vidžeti. Možete jednostavno promeniti redosled vidžeta na ekranu da vidite informacije koje su Vama najbitnije. Ako ne želite da vidite određeni vidžet možete ga ukloniti klikom na ’’Listu vidžeta’’, prevlačenjem dugmeta na ’’Ne’’. Ako želite vratiti vidžet samo kliknite na dugme i sa ’’Ne’’ prevucite na opciju ’’Da’’, a potom klikom na ’’Sačuvaj’’ završavate akciju.