Da li je moguće izvršiti prenos sredstava sa kreditne kartice na Račun plus?

Moguće je putem internet ili mobilne aplikacije u sekciji “Plaćanje”, izborom opcije “Interni transfer”.