Da li uz kreditnu karticu mogu da dobijem i osiguranje?

Uz Mastercard kreditnu karticu možete da dobijete i polisu putnog zdravstvenog osiguranja koja važi za ceo period korišćenja kreditne kartice.