Na koji način mogu da izvršim uplatu na moj Račun plus?

Uplatu možete izvršiti na više načina: gotovinski na šalteru mts Banke; gotovinski na šalterima Pošte uplatom na račun 360-0669990000006-61 s pozivom na broj Vaše partije Računa Plus; prenosom preko eBanking ili mBanking aplikacija sa drugog računa u mts Banku; prenosom sa računa druge banke korišćenjem njihovog on-line servisa.

Instrukcije za uplate u Pošti možete preuzeti ovde.