Kako mogu da dobijem izvod sa tekućeg računa?

Izvod sa tekućeg računa se generiše jednom mesečno i dostavlja email-om na navedenu adresu. Izvod je dostupan i preko eBanking aplikacije na putanji "Moji računi" / "Tekući račun"/ ''Lista izvoda''.