Koliko lica može da ovlasti vlasnik Računa Plus?

Možete da ovlastite najviše dva lica po Vašem Računu Plus.