Da li moram da budem mts korisnik da bih otvorio/la Račun Plus?

Ne, tekući račun u mts Banci može otvoriti korisnik mts kao i bilo koje druge mreže.