Ko sve može da otvori Račun Plus?

Račun Plus može da otvori svaki punoletni rezident u Srbije sa važećom ličnom kartom, aktivnom email adresom i mobilnim brojem u bilo kojoj mreži.