* Ovlašćenje za prenos penzije može biti overeno ili neovereno.