*Osiguranje života korisnika kredita se odnosi na otplatu kredita ukoliko dođe do nastupanja osiguranog slučaja.